Ceci est la version archivée de Final Fantasy Dream 1.0
Retourner sur Final Fantasy Dream 2.0

Final Fantasy VIII Original Soundtrack

 

Final Fantasy VIII Original Soundtrack
ファイナルファンタジー VIII オリジナル・サウンドトラック

Ost Package Front

Commander

Compositeur : Nobuo Uematsu
Arrangé par : Nobuo Uematsu & Shiro Hamaguchi
Interprêté par : Faye Wong, Komaki Miyabe, Matsue Hamauzu, Chie Sasakura, Hitomi Kaga, Hirokazu Takigushi, Jun Suzuki, Katsuyuki Nakanishi, Takeshi Yamagami, Ayako Okada, Kyoko Arita, Chiharu Takahashi, Daisuke Hara, Toru Tabei, Tomo Matsubara, Takamura Atsuta, Otohiko Fujita, Mitsuo Matsuura, Takahito Saijyo, Megumi Ishibashi, Masahiko Sugasaka, Toshio Araki, Hitoshi Yokoyama, Masanori Hirohara, Yuzo Kataoka, Junko Yamashiro, Kiyoshi Sato, Takashi Asahi, Yoshio Kizu, Tadashi Hoshino, Ayako Oura, Haruki Mino, You Saito, Teiko Haruna, Tomoko Kusakari, Isao Kanayama, Masatsugu Shinozaki Group, Ichiro Nagata, Michio Nagaoka, Eiji Shimamura, Jun Tsunoda, Hideyo Takakuwa, Akiko Osawa, Masakazu Ishibashi, Satoshi Shoji, Kimio Yamane, Michiyo Sato, Keiko Sugawara, Eric Miyashiro Group, Isao Watanabe, Otohiko Fujita Group, Masato Matsuda, Tomoyuki Asagawa, Teiko Koshino
Publié par : DigiCube (SSCX-10028) & Square Enix (SQEX-10005~8) (réédition)
Distribué par : Sony Music Distribution (SQEX-10005~8)
Enregistré à : Sound City, Tokyo
Date de sortie : 1er Mars 1999 (réédité 10 Mai 2004)
Type d'album: Officiel
Nombre de CD : 4
Nombre de morceaux : 74

Disc 1
01 - Liberi Fatali PartitionLyrics
02 - Balamb Garden Partition
03 - Blue Fields Partition
04 - Don't Be Afraid Partition
05 - The Winner Partition
06 - Find Your Way Partition
07 - SeeD Partition
08 - The Landing Partition
09 - Starting Up Partition
10 - Force Your Way Partition
11 - The Loser Partition
12 - Never Look Back Partition
13 - Dead End Partition
14 - Breezy Partition
15 - Shuffle or Boogie Partition
16 - Waltz for the Moon Partition
17 - Tell Me Partition
18 - Fear Partition
19 - The Man with the Machine Gun Partition
20 - Julia Partition
21 - Roses and Wine Partition
22 - Junction Partition
23 - Timber Owls Partition

  Disc 2
01 - My Mind Partition
02 - The Mission Partition
03 - Martial Law Partition
04 - Cactus Jack (Galbadian Anthem) Partition
05 - Only A Plank Between One And Perdition Partition
06 - Succession Of Witches Partition
07 - Galbadia GARDEN Partition
08 - Unrest Partition
09 - Under Her Control Partition
10 - The Stage Is Set Partition
11 - A Sacrifice Partition
12 - FITHOS LUSEC WECOS VINOSEC Partition
13 - Intruders Partition
14 - Premonition Partition
15 - Wounded Partition
16 - Fragments Of Memories Partition
17 - Jailed Partition
18 - Rivals Partition
19 - Ami Partition

Disc 3
01 - The Spy Partition
02 - Retaliation Partition
03 - Movin' Partition
04 - Blue Sky Partition
05 - Drifting Partition
06 - Heresy Partition
07 - Fisherman's Horison Partition
08 - Odeka de Chocobo Partition
09 - Where I Belong Partition
10 - The Oath Partition
11 - Slide Show Part 1 Partition
12 - Slide Show Part2 Partition
13 - Love Grows Partition
14 - The Salt Flats Partition
15 - Trust Me Partition
16 - Silence and Motion Partition
17 - Dance with the Balamb-fish Partition
18 - Tears of the Moon Partition
19 - Residents Partition
20 - Eyes On Me PartitionLyrics

  Disc 4
01 - Mods de Chocobo (featuring N's Telecaster) Partition
02 - Ride On Partition
03 - Truth Partition
04 - Lunatic Pandora Partition
05 - Compression of Time Partition
06 - The Castle Partition
07 - The Legendary Beast Partition
08 - Maybe I'm a Lion Partition
09 - The Extreme Partition
10 - The Successor Partition
11 - Ending Theme Partition
12 - Overture Partition   
 
Livret Page 1Livret Page 2
Livret Page 1                                      Livret Page 2

Livret Page 3Livret Page 4
Livret Page 3                                      Livret Page 4

Livret Page 5Livret Page 6
Livret Page 5                                     Livret Page 6

Livret Page 7Livret Page 8
Livret Page 7                                     Livret Page 8
   
Disc 1Disc 2
Disc 1                              Disc 2
Disc 3Disc 4
Disc 3                               Disc 4
 
 
   

 

Si vous avez apprécié les musiques vous pouvez acheter l'ost sur le site de notre partenaire.


Flux RSS Valid XHTML 1.0