Ceci est la version archivée de Final Fantasy Dream 1.0
Retourner sur Final Fantasy Dream 2.0

Final Fantasy VIII Original Soundtrack

 

Final Fantasy VIII Original Soundtrack
??????????? VIII ??????????????

Couverture

Version boiteCommander sur Play-Asia.com
Version numériqueTélécharger sur iTunes

Compositeur : Nobuo Uematsu
Arrangé par : Nobuo Uematsu & Shiro Hamaguchi
Interprêté par : Faye Wong, Komaki Miyabe, Matsue Hamauzu, Chie Sasakura, Hitomi Kaga, Hirokazu Takigushi, Jun Suzuki, Katsuyuki Nakanishi, Takeshi Yamagami, Ayako Okada, Kyoko Arita, Chiharu Takahashi, Daisuke Hara, Toru Tabei, Tomo Matsubara, Takamura Atsuta, Otohiko Fujita, Mitsuo Matsuura, Takahito Saijyo, Megumi Ishibashi, Masahiko Sugasaka, Toshio Araki, Hitoshi Yokoyama, Masanori Hirohara, Yuzo Kataoka, Junko Yamashiro, Kiyoshi Sato, Takashi Asahi, Yoshio Kizu, Tadashi Hoshino, Ayako Oura, Haruki Mino, You Saito, Teiko Haruna, Tomoko Kusakari, Isao Kanayama, Masatsugu Shinozaki Group, Ichiro Nagata, Michio Nagaoka, Eiji Shimamura, Jun Tsunoda, Hideyo Takakuwa, Akiko Osawa, Masakazu Ishibashi, Satoshi Shoji, Kimio Yamane, Michiyo Sato, Keiko Sugawara, Eric Miyashiro Group, Isao Watanabe, Otohiko Fujita Group, Masato Matsuda, Tomoyuki Asagawa, Teiko Koshino
Publié par : DigiCube (SSCX-10028) & Square Enix (SQEX-10005~8) (réédition)
Distribué par : Sony Music Distribution (SQEX-10005~8)
Enregistré à : Sound City, Tokyo
Date de sortie : 1er Mars 1999 (réédité 10 Mai 2004)
Type d'album: Officiel
Nombre de CD : 4
Nombre de morceaux : 74

CD1

01 - Liberi Fatali 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la PartitionTélécharger le Lyrics
02 - Balamb Garden 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
03 - Blue Fields 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
04 - Don't Be Afraid 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
05 - The Winner 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
06 - Find Your Way 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
07 - SeeD 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
08 - The Landing 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
09 - Starting Up 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
10 - Force Your Way 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
11 - The Loser 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
12 - Never Look Back 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
13 - Dead End 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
14 - Breezy 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
15 - Shuffle or Boogie 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
16 - Waltz for the Moon 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
17 - Tell Me 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
18 - Fear 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
19 - The Man with the Machine Gun 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
20 - Julia 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
21 - Roses and Wine 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
22 - Junction 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
23 - Timber Owls 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition

  CD2

01 - My Mind 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
02 - The Mission 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
03 - Martial Law 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
04 - Cactus Jack (Galbadian Anthem) 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
05 - Only A Plank Between One And Perdition 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
06 - Succession Of Witches 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
07 - Galbadia GARDEN 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
08 - Unrest 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
09 - Under Her Control 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
10 - The Stage Is Set 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
11 - A Sacrifice 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
12 - FITHOS LUSEC WECOS VINOSEC 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
13 - Intruders 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
14 - Premonition 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
15 - Wounded 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
16 - Fragments Of Memories 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
17 - Jailed 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
18 - Rivals 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
19 - Ami 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition

CD3

01 - The Spy 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
02 - Retaliation 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
03 - Movin' 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
04 - Blue Sky 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
05 - Drifting 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
06 - Heresy 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
07 - Fisherman's Horison 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
08 - Odeka de Chocobo 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
09 - Where I Belong 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
10 - The Oath 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
11 - Slide Show Part 1 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
12 - Slide Show Part2 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
13 - Love Grows 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
14 - The Salt Flats 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
15 - Trust Me 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
16 - Silence and Motion 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
17 - Dance with the Balamb-fish 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
18 - Tears of the Moon 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
19 - Residents 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
20 - Eyes On Me 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la PartitionTélécharger le Lyrics

  CD4

01 - Mods de Chocobo (featuring N's Telecaster) 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
02 - Ride On 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
03 - Truth 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
04 - Lunatic Pandora 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
05 - Compression of Time 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
06 - The Castle 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
07 - The Legendary Beast 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
08 - Maybe I'm a Lion 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
09 - The Extreme 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
10 - The Successor 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
11 - Ending Theme 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition
12 - Overture 3:07 Télécharger sur iTunes Télécharger la Partition   
 
Livret Page 1Livret Page 2
Livret Page 1                                      Livret Page 2

Livret Page 3Livret Page 4
Livret Page 3                                      Livret Page 4

Livret Page 5Livret Page 6
Livret Page 5                                     Livret Page 6

Livret Page 7Livret Page 8
Livret Page 7                                     Livret Page 8
   
Disc 1Disc 2
Disc 1                              Disc 2
Disc 3Disc 4
Disc 3                               Disc 4
 
 
   

 

Si vous avez apprécié les musiques vous pouvez acheter l'ost sur le site de notre partenaire.


Flux RSS Valid XHTML 1.0